Welkom op de Site van HV Limmid !

Via deze site houden we leden en ouders op de hoogte omtrent relevante informatie.

Daarnaast maken we daartoe ook gebruik van een nieuwsbrief die regelmatig aan de leden wordt gestuurd via het bij ons bekende mailadres.

Wilt u verder kijken druk dan met de cursor op een van de icoontjes hiernaast. U krijgt dan gerichte informatie omtrent het betreffende onderwerp.Rabo Club Support actie

Download
LET OP: Om deel te kunnen nemen aan de actie moet je lid zijn van de Rabobank!
Rabo Club Support actie 2020.docx
Microsoft Word document 46.0 KB

Let op: Aangepast trainingsprogramma per 21 september

in de bijlage die je kunt downloaden staat het meest actuele trainingsprogramma. Hierin vindt je terug wanneer de teams trainen op welke locatie en de tijdstippen.

Download
Trainingsprogramma 2020-2021
Meest actuele versie van informatie omtrent trainingen.
20200910 Trainingsprogramma HV LimMid 20
Adobe Acrobat document 40.7 KB

Algemene Ledenvergadering in Congrescentrum Forum

Gezien het aantal aanmeldingen zal de ALV gehouden worden in het Forum Elmpterweg 50 in Roermond (naast Dennemarken). De bijeenkomst start om 20.00 uur en inloop is mogelijk vanaf 19.45 uur. De veiligheidsmaatregelen die gehanteerd worden zijn als volgt:

  • Heb je gezondheidsklachten blijf dan thuis
  • Je aanwezigheid wordt geregistreerd en ook zondig gebruikt voor bron en contactonderzoek
  • 1,5 meter afstand (daar is in de opstelling rekening mee gehouden)
  • Geen handen geven of ander fysiek contact
  • Je kiest een plek en behoudt die ook als jouw zitplaats voor de hele avond
  • Maak gebruik van de aangegeven looproutes en toiletblokken.
  • Mondkapjes dragen mag maar is niet verplicht

Mocht je nog niet aangemeld zijn en je wil wel aanwezig zijn meldt je vooraf aan via deze link  .

Nieuw Corona-protocol voor HV LimMid.

Vanuit het NOC?NSF zijn er aangepaste regels gekomen die we als basis kunne gebruiken voor ons eigen protocol. Nu we met het nieuwe seizoen gaan starten is het wel zo prettig dat we al duidelijkheid kunne geven over de regels waarmee we zelf te maken krijgen. In de bijlage vindt je ze terug.

LEES ZE GOED DOOR EN VOOR DE OUDERS: BESPREEK ZE GOED MET DE KINDEREN ZODAT ZIJ OOK KENNIS KRIJGEN VAN DE REGELS  EN AFSPRAKEN. 

Belangrijk is verder dat we de regels ook naleven. En spreek elkaar daar rustig op aan. Het draagt zeker bij aan duidelijkheid als we afwijkingen niet accepteren.

Download
Protocol Corona
Aangepaste regels voor bij de start van het nieuwe seizoen.
protocol corona versie 18-08-2020.docx
Microsoft Word document 83.5 KB

Nieuwe teamindeling seizoen 2020-2021 bekend.

De teamindeling voor het nieuwe seizoen is bekend. De informatie vindt u terug in de bijgevoegde excelbestand. Mochten er vragen zijn omtrent de indeling van jezelf of van uw kind, neem dan contact op met een van de vertegenwoordigers van de Technische Commissie. U kunt die bereiken via TC_limmid@outlook.com . 

Download
Teamindeling seizoen 2020-2021
Teamindeling HV LimMid
Teamindeling 2020-2021 d.d. 12-08-2020.x
Microsoft Excel werkblad 47.1 KB

Alle kinderen en jongeren moeten (kunnen) sporten (bericht van stichting Leergeld Roermond en omstreken

Sporten is goed voor iedereen. Het inkomen mag geen drempel zijn om lid te worden van onze sportvereniging. Zeker niet voor kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Daarom is er de Stichting Leergeld Roermond/Roerdalen, ook werkzaam voor het Jeugdfonds Sport Limburg.  Is het gezinsinkomen laag neem dan contact op met de Stichting: 

Telefoon: 0475475268;

email: info@leergeldroermondeo.nl

of kijk op hun website: www.leergeldroermondeo.nlProgramma

Bekijk hieronder de competieschema's per team.


Hoofdsponsor

Sponsors

Facebook