Beleid

Op deze pagina vind je een aantal documenten of beleidsstukken opgesteld door het bestuur van deze vereniging. De stukken zijn onderverdeeld in verschillende thema's.


Veiligheid

Download
20171126 Veiligheidsbeleid HV LimMid.pdf
Adobe Acrobat document 300.7 KB

Gegevensbescherming

Download
20180626 Beleid Gegevensbescherming (AVG
Adobe Acrobat document 161.0 KB

Gedragsregels

Download
Gedragsregels HV LimMid (actuele versie Apr 2022)
De gedragsregels helpen ons om een goed klimaat te creëren binnen de vereniging. Leden, kader en ouders dienen zich veilig en thuis te voelen. De gedragsregels zijn een hulpmiddel hierin.
20220430_Gedragsregels.pdf
Adobe Acrobat document 139.6 KB

Beleid HV LimMid.

In de Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2020 is het beleid van HV LimMid voor de termijn 2020-2023 vastgesteld.

Een belangrijk element daarin is een overzicht van activiteiten die zijn geïnventariseerd en die nodig zijn om de vereniging gaande en staande te houden. Deze taakverdeling is zodanig opgedeeld dat het bestaat uit kleine overzichtelijke taken. Kleine taken vormen een sleutel tot een betere spreiding van taken en meer betrokkenheid van leden en ouders. In het nieuwe seizoen zullen we deze lijst ook aan de orde stellen in de gesprekken die we als bestuur met ouders en teams zullen voeren.

 

Download
Beleidsplan 2020-2023
Vastgesteld in Algemene Ledenvergadering 2 maart 2020
20200302 Beleidsplan HV LimMid .pdf
Adobe Acrobat document 497.8 KB