Wafelactie 2021


Ook dit jaar organiseert HV LimMid weer een wafelactie. Maar net als vorig jaar hebben we door de coronamaatregelen de organisatie van de wafelactie moeten aanpassen. Wafels kunnen niet huis aan huis worden verkocht, we vinden de risico’s hierbij voor leden en jeugdleden (en hun ouders) te groot.

Wafels verkopen gebeurt daarom ook dit jaar in “eigen kring”, dat wil zeggen dat ieder lid verzocht wordt om in de eigen familie, bij buren, vrienden en kennissen wafels te verkopen.

 

Uitgangspunt is dat elk deelnemend lid minimaal 10 pakjes wafels verkoopt. Vanuit de verplichting van alle leden om jaarlijks aan minimaal 2 acties deel te nemen, verwachten we ieders inzet. Diegenen die niet aan de wafelactie deelnemen (met als mogelijk gevolg een sanctie m.b.t. de contributie), maken dit z.s.m. (uiterlijk 19 december a.s.) bij het secretariaat / Marlie Vluggen kenbaar.

 

Planning :

Omdat we de afgelopen weken niet konden trainen en wedstrijden spelen én er nog geen duidelijkheid is m.b.t. het vervolg van onze handbalactiviteiten, is er een krappe planning voor deze actie opgesteld.

 

In de week van 13 december t/m 16 december (week 50) wordt de wafelactie aangekondigd en wordt de benodigde informatie m.b.t. de actie verspreid.

 

In week 50 en 51, vanaf 17 december t/m 21 december, ontvangen alle leden 10 pakjes wafels.

Dit gebeurt door de betreffende contactpersoon van elk team en via de teamapps.

 

In week 51 (vanaf 20 december) en 52 kunnen de leden de wafels dan verkopen.

 

Als een lid de 10 pakjes wafels verkocht heeft, kan de opbrengst worden overgemaakt op de bankrekening van de vereniging (NL67 RABO 0118 61 65 60), onder vermelding van “wafelactie en naam van het lid”. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van een Rabobank betaalverzoek , dat geplaatst wordt in de teamapps.

 

Let op : dit is een strakke planning, we rekenen op ieders inzet en op het nakomen van de afspraken die gelden m.b.t. deze actie. 

 

Verkoop : De prijs van de wafels is € 3,50 per pakje (van 10 wafels).  

 

Bestellen via de website:

Wil je méér dan 10 pakjes wafels verkopen ? Hier beneden staat een bestelformulier, waarmee extra pakjes kunnen worden besteld. Leden en ouders van jeugdleden worden verzocht om promotie te maken voor de wafelactie, door familie, vrienden, kennissen en collega’s te attenderen op onze wafelactie.

Deze mogelijkheid staat dus los van de verkoop van 10 pakjes wafels per lid.

Vorig jaar is immers gebleken dat enkele leden en ouders in familiekring, bij collega’s en vrienden veel pakjes wafels hebben weten te verkopen.

We hopen ook nu eenieders enthousiasme en motivatie voor deelname aan deze wafelactie.

Hopelijk wordt ook dit jaar onze wafelactie een succes, waardoor wij onze doelen kunnen realiseren.

 

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij de bestuursleden Boy Mertens of Wouter Haldermans.

Namens het bestuur van HV LimMid,

Wouter Haldermans, Boy Mertens

 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.