Nieuwsbrief


Inleiding

De zomervakantie is in zicht, het handbalseizoen, een merkwaardig seizoen, zit er bijna op.

Door de coronabeperkingen werd in september de competitie stilgelegd en kon er niet meer getraind worden . In maart konden de jeugdtrainingen worden hervat, senioren volgden in de loop van april. Er werden in juni in 3 weekends  nog competitiewedstrijden gespeeld door de jeugdteams in een alternatieve competitie. Maar al met al was het geen fijn handbalseizoen. Echter,  belangrijker was en is dat op dit moment de meeste jongeren en volwassenen zijn gevaccineerd en we vertrouwen hebben in een nieuw en uitdagend handbalseizoen, zonder al te veel beperkingen.

 

Vakantie

We trainen zoveel mogelijk door tot de start van de zomervakantie van de basisscholen. Dankzij de inzet van onze train(st)ers hebben we, als tegemoetkoming aan de leden en deels ook al ter voorbereiding op het nieuwe seizoen,  de trainingsmogelijkheden optimaal proberen te benutten.

Omdat de voorbereidingsperiode van 5 september tot de start van de zaalhandbalcompetitie op 2 en 3 oktober slechts 4 weken duurt, starten diverse teams al in de vakantie met trainen en bieden we ook de jeugd  trainingsmogelijkheden aan in de laatste weken van de vakantie. Informatie hierover vinden jullie z.s.m. op de website en via de teamsapps.

 

Samenwerking met  Ready'60

Diverse gesprekken met bestuursleden's van korfbalvereniging Ready ’60 en ambtenaren van de gemeente Roermond hebben uiteindelijk geleid tot een verzoek aan B & W tot medegebruik van onze vereniging van de accommodatie van Ready’60. Als we daarvoor toestemming krijgen, kunnen we met het bestuur van Ready ’60 verder in gesprek gaan over de voorwaarden en praktische afspraken van het gebruik van kunstgrasvelden, kleedlokalen en clubgebouw maken. Dit zal ertoe leiden dat we na de zaalhandbalcompetitie (weer) gebruik kunnen maken van de kunstgrasvelden voor trainingen en het gebruik van het clubgebouw voor verenigingsactiviteiten. We hopen snel na de zomervakantie antwoord te hebben van B & W en zullen daarna alle leden informeren.

 

Een korte vooruitblik op het nieuwe seizoen :

De nieuwe teamindeling voor het seizoen 2021-2022 staat een dezer dagen op onze website.

Mocht deze indeling leiden tot vragen of aanleiding vormen tot reageren, mail dan naar het secretariaat van de TC. (tc_limmid@outlook.com) 

Aan het nieuwe trainingsrooster wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Ook het trainingsrooster zal, we hopen vóór het begin van de schoolvakantie, op de website worden gepubliceerd.

 

De start van het nieuwe seizoen vindt op zaterdag 4 september plaats met een club-mix-toernooi, met aansluitend barbecue. Opgave voor deelname aan het toernooi en aan de barbecue kan via onderstaande link of via de website. Let op : opgave vóór 7 augustus !! 

https://www.hvlimmid.nl/nieuws/verenigingsnieuws/aanmelden-bbq-club-mix-toernooi/

 

Vanaf 5 september starten dan alle trainingen volgens het schema dat op de website wordt gepubliceerd.

Op 18 en 19 september organiseert onze club het HV LimMid voorbereidingstoernooi.

 

Aan dit tweedaagse toernooi in beide Jo Gerrishallen nemen alle eigen (jeugd)teams deel én teams van een aantal andere verenigingen. Een werkgroep bereidt dit toernooi voor en is verantwoordelijk voor de organisatie. We hopen dat dit toernooi niet alleen wat handbal betreft succesvol is, maar dat de regels m.b.t. corona dan zodanig zijn, dat publiek zonder al te veel beperkingen aanwezig kan zijn. 

 

Tijdens dit toernooi presenteren alle teams zich in hun nieuwe wedstrijdtenues. Echter, door wijziging van het aantal teams missen we voor het E 2 team nog sponsoren om nieuwe tenues te kunnen aanschaffen. Het bestuur wil dus graag in contact treden met potentiële sponsoren voor dit team. Leden en ouders die suggesties in deze hebben, worden verzocht dit bij Marlie Vluggen aan te geven !!

 

In de eerste weken van het nieuwe seizoen zullen, gekoppeld aan de trainingen, met alle teams en ouders van jeugdteams gesprekken worden gevoerd. In deze gesprekken zullen de train(st)ers, coaches, afgevaardigden van bestuur en TC de plannen voor het nieuwe seizoen bespreken en afspraken op teamniveau maken. We hopen dat m.n. veel van de ouders van de jeugdleden hierbij aanwezig kunnen zijn.

-    Vóór de start van de competitie zal een nieuwe presentatiegids worden uitgebracht.

-    Het zaalhandbalcompetitie start, zoals eerder gezegd, in het weekend van 2 en 3 oktober.

-    Op 27 september zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Uitnodiging met 

     agenda, tijd en locatie volgen zo snel mogeljik na de vakantie. Houd nu alvast rekening met deze datum !!

 

Jullie zien, het bestuur en enkele commissies zijn druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.