Algemene Ledenvergadering 27-9


Maasbracht, 07 september 2021

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HV LimMid 2021.

27 september 20.00 uur

Locatie: kantine korfbalclub Ready’60

 

Aan alle leden en de ouders van onze jeugdleden,

 

Hiermee nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van HV LimMid.

Onderstaand vindt u de agenda voor de vergadering. Wilt u zelf punten aan de orde stellen, vermeld dat s.v.p. bij uw aanmelding.

Ik wil u vragen zich vooraf aan te melden via onderstaand formulier, zodat wij daarmee rekening kunnen houden bij de voorbereidingen.

Mocht u verhinderd zijn, meld u dan svp af (eveneens via onderstaand formulier).

Mocht u iemand anders willen machtigen, dan kan dat. Het gemachtigde lid dient dan een schriftelijke verklaring daartoe te overleggen tijdens de vergadering.

Ongeveer een week vóór de vergadering worden de relevante documenten aan de leden, die zich hebben aangemeld, toegestuurd.

 

Het bestuur kampt nog steeds met vacatures. Met name het voorzitterschap en de functie penningmeester zijn nog steeds niet ingevuld. Leden en/of ouders die belangstelling hebben voor een functie binnen het bestuur kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van de vergadering melden bij Marlie Vluggen, secretaris van de vereniging.

Voor inhoudelijke vragen kunnen ze contact opnemen met Boy Mertens, waarnemend voorzitter.

 

De agenda van de ALV :

 

1.     Welkom, vaststellen van de definitieve agenda

2.     Verslag ALV van 21 september 2020

3.     Jaarverslag bestuur door de secretaris

4.     Financieel jaarverslag door een lid van de financiële commissie

5.     Bevindingen van de kascontrole commissie

6.     Beleidsplan 2021-2022

7.     Begroting 2021-2022, voorstel contributie

8.     Samenwerking met Ready ‘60

9.     Samenstelling bestuur en commissies

10.Rondvraag en sluiting

 

De algemene ledenvergadering is een belangrijk onderdeel in de jaarcyclus van een vereniging. U kunt daar uw stem laten horen en uw mening en ideeën weergeven. Het is daarom belangrijk dat u er bij bent. U bent van harte welkom !!

 

Namens het bestuur van HV LimMid,

Marlie Vluggen, secretaris

 


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.