Contributie

 

De contributie is afhankelijk van de leeftijd en status van een lid en is als volgt verdeeld:

Categorie Geboortejaar   Status Contributie per jaar
Bijdrage GCA loten*  
Senioren 2004 of eerder   spelend € 340,-  € 30,-  
A-Jeugd 2005 - 2006   spelend € 290,- € 30,-  
B-Jeugd 2007 - 2008   spelend € 255,- € 30,-  
C-Jeugd 2009 - 2010   spelend € 215,- € 30,-  
D-Jeugd 2011 - 2012   spelend € 190,- € 30,-  
E-Jeugd 2013 - 2014   spelend € 170,- € 30,-  
F-Jeugd 2015 of later   spelend € 150,- € 30,-  
 Trainend lid     trainend € 150,--  € 30,-  
             
Recreanten        € 190,- € 30,-  
             
Ondersteunende leden     steunend € 60,-    

  • Betaling contributie (contributie, GCA ) (automatisch incasso) zal in 2 termijnen geïncasserd worden, namelijk medio oktober en januari van ieder jaar.
  • De € 30,- van de Grote Clubactie kan men zelf terug verdienen door de 10 loten te verkopen. Deze zullen gelijktijdig met de eerste termijn betaald moeten worden.
  • Het 3e thuiswonend spelend lid, ontvangt geen loten en betaalt daarvoor dus ook geen bijdrage.
  • Het 3e thuiswonend spelend lid, betaalt de helft van de contributie.
  • Ereleden, leden van verdiensten, betalen geen contributie.
  • Een lid die vanwege een zwangerschap of een langdurige blessure niet speelt, kan  een reductie krijgen op de contributie van het verenigingsjaar juli t/m juni van ieder seizoen. De hoogte bepaalt het bestuur. Hiervoor dient men contact op te nemen met het bestuur via het wijzigingsformulier.
  • De kosten die de vereniging aan de N.H.V. (bond) moet afdragen, moeten altijd betaald worden door het lid.
  • Bij busvervoer zal een extra bijdrage gevraagd worden (senioren)

Bij beëindiging van het lidmaatschap tussen 1 juli en 1 januari is men verplicht de eerste termijn (1/2 contributie  ) en de bijdrage van de grote clubloten te betalen. Bij beëinidiging na 1 januari is men verplicht de volledige contributie te betalen. Kosten welke de vereniging moet maken om tot incasso van de vervallen contributiegelden te komen zullen op het betreffend lid verhaald worden.

Indien een lid in gebreke blijft zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen kan deelname aan de wedstrijden en trainingen ontzegd worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap tegen het eind van het verenigingsjaar moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van twee maanden. Bij huishoudelijk reglement kan de vergadering besluiten de contributiebedragen en / of leeftijdscategorieën aan te passen.