Contributie

 

De contributie is afhankelijk van de leeftijd en status van een lid en is als volgt verdeeld:

Categorie Geboortejaar   Status Contributie per jaar
Bijdrage GCA loten* Hart van LimMid
Senioren 1999 of eerder   spelend € 260,-  (€ 240,- vanaf team 3) € 30,- € 80,-
A-Jeugd 2000-2001   spelend € 230,- € 30,- € 40,-
B-Jeugd 2002 - 2003   spelend € 195,- € 30,- € 40,-
C-Jeugd 2004 - 2005   spelend € 165,- € 30,- € 20,-
D-Jeugd 2006 - 2007   spelend € 145,- € 30,- € 20,-
E-Jeugd 2008 - 2009   spelend € 125,- € 30,- € 20,-
F-Jeugd 2010 of later   spelend € 115,- € 30,- € 20,-
      spelend € 105,- € 30,- € 20,-
             
Recreanten        € 160,- € 30,- € 40,-
X-team / G-team       € 105,- € 30,- € 20,-
Ondersteunende leden     steunend € 60,-    

  • Betaling contributie (automatisch incasso) zal in 2 termijnen geïncasserd worden, namelijk medio oktober en januari van ieder jaar.
  • De € 30,- van de Grote Clubactie kan men zelf terug verdienen door de 10 loten te verkopen. Deze zullen gelijktijdig met de eerste termijn betaald moeten worden.
  • Het 3e thuiswonend spelend lid, ontvangt geen loten en betaalt daarvoor dus ook geen bijdrage.
  • Het 3e thuiswonend spelend lid, betaalt de helft van de contributie.
  • Ereleden, leden van verdiensteen bestuursleden, betalen geen contributie.
  • Een lid die vanwege een zwangerschap of een langdurige blessure niet speelt, krijgt een reductie op de contributie van het verenigingsjaar aug. t/m mei van ieder seizoen. De hoogte bepaalt het bestuur. Hiervoor dient men contact op te nemen met het bestuur via het wijzigingsformulier.
  • De kosten die de vereniging aan de N.H.V. (bond) moet afdragen, moeten altijd betaald worden door het lid.
  • Diegene die een bordsponsor binnenhaalt, krijgt een reductie van € 25,00 euro op de contributie.
  • Teams die in het kader van het Hart van LimMid, meer binnen halen dan wat wordt gevraagd, krijgen 50% van dat bedrag als teamsbonus
  • Bij busvervoer zal een extra bijdrage gevraagd worden (senioren)

Bij beëindiging van het lidmaatschap tussen 1 juli en 1 januari is men verplicht de eerste termijn (1/2 contributie enm 1/2 hart voor LimMid ) en de bijdrage van de grote clubloten te betalen. Bij beëinidiging na 1 januari is men verplicht de volledige contributie te betalen. Kosten welke de vereniging moet maken om tot incasso van de vervallen contributiegelden te komen zullen op het betreffend lid verhaald worden.

Indien een lid in gebreke blijft zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen kan deelname aan de wedstrijden en trainingen ontzegd worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap tegen het eind van het verenigingsjaar moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van twee maanden. Bij huishoudelijk reglement kan de vergadering besluiten de contributiebedragen en / of leeftijdscategorieën aan te passen.