Contributie

 

De contributie is afhankelijk van de leeftijd en status van een lid en is als volgt verdeeld:

Categorie Geboortejaar Leeftijd Status Contributie per jaar
Bijdrage GCA loten* Hart van LimMid
Senioren 1998 of eerder 19 - 99 spelend € 260,-  (€ 240,- vanaf team 3) € 30,- € 80,-
A-Jeugd 1999 - 2000 17 - 18 spelend € 230,- € 30,- € 40,-
B-Jeugd 2001 - 2002 15 - 16 spelend € 195,- € 30,- € 40,-
C-Jeugd 2003 - 2004 13 - 14 spelend € 165,- € 30,- € 20,-
D-Jeugd 2005 - 2006 11 - 12 spelend € 145,- € 30,- € 20,-
E-Jeugd 2007 - 2008 9 - 10 spelend € 125,- € 30,- € 20,-
F-Jeugd 2009 - 2010 7 - 8 spelend € 115,- € 30,- € 20,-
  2010 of later 5 - 6 spelend € 105,- € 30,- € 20,-
             
Recreanten / Aaj Buuk       € 160,- € 30,- € 40,-
X-team / G-team       € 105,- € 30,- € 20,-
Ondersteunende leden     steunend € 60,-    

 • Betaling contributie (automatisch incasso) zal in 4 termijnen geïncasserd worden, namelijk medio september, oktober, november en december van ieder jaar, rond de 25e van de maand.
 • De € 30,- van de Grote Clubactie kan men zelf terug verdienen door de 10 loten te verkopen.
 • Het 3e thuiswonend spelend lid, ontvangt geen loten en betaalt daarvoor dus ook geen bijdrage.
 • Het 3e thuiswonend spelend lid, betaalt de helft van de contributie.
 • Ereleden, leden van verdienste, kaderleden en bestuursleden, betalen geen contributie.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap lopende het verenigingsjaar, vindt er geen reductie of korting plaats.
 • Een lid die vanwege een zwangerschap of een langdurige blessure niet speelt, krijgt een reductie op de contributie van het verenigingsjaar aug. t/m mei van ieder seizoen. De hoogte bepaalt het bestuur. Hiervoor dient men contact op te nemen met het bestuur via het wijzigingsformulier.
 • De kosten die de vereniging aan de N.H.V. (bond) moet afdragen, moeten altijd betaald worden door het lid.
 • Diegene die een bordsponsor binnenhaalt, krijgt een reductie van € 25,00 euro op de contributie.
 • Teams die in het kader van het Hart van LimMid, meer binnen halen dan wat wordt gevraagd, krijgen 50% van dat bedrag als teamsbonus
 • Bij busvervoer zal een extra bijdrage gevraagd worden (senioren)

Bij beëindiging van het lidmaatschap lopende het verenigingsjaar is men verplicht de contributie voor de rest van het verenigingsjaar ineens te betalen. Kosten welke de vereniging moet maken om tot incasso van de vervallen contributiegelden te komen zullen op het betreffend lid verhaald worden. Indien een lid in gebreke blijft zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen kan deelname aan de wedstrijden en trainingen ontzegd worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap tegen het eind van het verenigingsjaar moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van twee maanden. Bij huishoudelijk reglement kan de vergadering besluiten de contributiebedragen en / of leeftijdscategorieën aan te passen.