Arbitrage


OPLEIDINGEN VOOR SCHEIDSRECHTERS
sinds mei 2018 zijn we binnen de vereniging actief bezig met het verzorgen van scheidsrechters-opleidingen.

 

Download
Instructie scheidsrechters
Een korte instructie voor het fluiten van een wedstrijd. Met een schematisch overzicht van de belangrijkste regels bij DEF-teams
20181018 Instructie scheidsrechters.pdf
Adobe Acrobat document 294.3 KBBeleidsplan scheidsrechters; een veilige omgeving en ontwikkeling van scheidsrechters 

 

HV LimMid onderkent dat de positie van scheidsrechters niet altijd benijdenswaardig is. Het bevorderen van een veilige omgeving is een belangrijke doelstelling van het beleidsplan dat de vereniging in samenwerking met de NHV heeft opgesteld. Een tweede belangrijke speerpunt van het beleidsplan is gericht op het werven, opleiden en ontwikkelen van goede scheidsrechters binnen de vereniging, zodat ook in de toekomst gekwalificeerde scheidsrechters beschikbaar zijn om wedstrijden te leiden in alle varianten van de handbalsport. 

 

Laten we eerst eens stilstaan bij de veiligheid. HV LimMid wil graag een veilige omgeving creëren voor iedereen, maar ook speciaal voor scheidsrechters. Wij willen graag bevorderen dat we op een goede manier met scheidsrechters omgaan en daarvoor hebben we een aantal regels opgesteld. Deze regels en uitgangspunten gelden voor zowel de scheidsrechters zelf, als de spelers, coaches, trainers en publiek. Het zijn geen uitzonderlijke regels. Het richt zich vooral op een goede omgang met elkaar voor, tijdens en na de wedstrijd. Er is ruimte voor emoties; blijheid, plezier, teleurstelling, boosheid en verdriet. Echter is dat geen argument om elkaar, de tegenstander of de scheidsrechter voor van alles en nog wat uit te maken of van alles toe te wensen. We zijn daarmee actief aan de slag en via intensieve communicatie vragen we aandacht voor dit deel van de sport. 

 

Regels werken vooral als ze ook gehandhaafd worden. Dat betekent dat overtreding van de regels ook consequenties heeft. Een gesprek kan helpen, echter kunnen ook zwaardere maatregelen ingezet worden. Uiteindelijk hopen we daarmee te bereiken dat het ook voor scheidsrechters aantrekkelijk is en blijft om hun bijdrage aan de sport met plezier uit te voeren. Arbitrage (fluiten) is een belangrijk onderdeel van de sport. Zonder een goede arbitrage is er geen sport mogelijk. Arbitrage en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Echter in de praktijk zien we dat vaak niet zo of handelen we er niet naar. Het werven van scheidsrechters is vaak een van de laatste activiteiten in de voorbereiding van een seizoen. Het leden leren fluiten zien we los van de sport en wordt pas actueel als we niet meer aan de leveringsplicht kunnen voldoen. Dat alles leidt ertoe dat we zelf mede oorzaak zijn van een tekort aan scheidsrechters en dat de leden vaak afkerig staan t.o.v. het fluiten van wedstrijden. 

 

HV LimMid wil daarom arbitrage al op jonge leeftijd integreren met de sport. Vanaf de C-jeugd zullen we al aandacht geven aan de regels en de leden al actief inzetten om te fluiten bij de F-jes. Op die manier worden ze spelenderwijs vertrouwd gemaakt met het leiden van een wedstrijd en kunnen ze zelf ervaren dat het een leuke kant is van de sport. Bijkomend effect is dat men een betere kennis ontwikkeld van de spelregels, meer begrip ontwikkeld voor een scheidsrechter en er ook minder discussie zal ontstaan in de wedstrijden waarin men zelf speelt. 

 

We hopen daarmee dat men respect en waardering ontwikkeld voor scheidsrechters, meer zelfvertrouwen ontwikkeld en ook deze rol in de sport als een volwaardige en leuke functie ervaart met perspectief op ontwikkeling naar de allerhoogste top; de topsport.