Locatie ledenvergadering 13 nov

de (opvolgende) algemene ledenvergadering wordt zoals aangekondigd gehouden op 13 november a.s. om 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de vergaderruimte van zwembad de Roerdomp, Achilleslaan 2c te Roermond. Deze ruimte is tot uiterlijk 21.30 uur beschikbaar.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
  • Vaststellen agenda 
  • Verslag vorige ALV 
  • de Begroting, 
  • Hart voor Limmid beleid 
  • Contributie en 
  • Rondvraag
In verband met de voorbereidingen kunnen leden zich aanmelden tot vrijdag a.s. via deze link.
Bestuur HV Limmid