Nieuwe Ledenvergadering

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is besloten om snel een nieuwe ALV uit te schrijven om definitieve besluiten te vormen over enkele belangrijke onderwerpen. De datum voor de nieuwe Ledenvergadering is vastgesteld op maandag 13 november. Onderwerpen op de agenda zijn 'begroting en toelichting op de contributie' en de uitwerking van het 'Hart voor LimMid-beleid'. Aan- en afmelden kan via deze link.