Ledenvergadering

Tot nu toe hebben zich 23 personen aangemeld voor de algemene ledenvergadering van volgende week maandag 2 oktober.

Deze mensen hebben inmiddels via de mail de agenda ontvangen en zij krijgen eveneens, in de loop van de week, via de mail een aantal documenten toegestuurd met thema's waarover in de ALV besluitvorming zal plaatsvinden.

Dit is misschien afwijkend ten aanzien van wat gebruikelijk was, echter hopen wij als bestuur dat daarmee de vergadering effectiever en efficiënter kan verlopen.

Mocht je je nog willen aanmelden dan kan dat tot en met woensdag. Daarna zullen we op basis van de aanmeldingen een ruimte gaan reserveren en de locatie gaan communiceren.

Bestuur HV Limmid.