SponsorsShirtsponsors


Mediasponsors


Sponsorbeleid

Als sponsor helpt u HV LimMid met het bereiken van haar ambitieuze visie en doelen.

 

HV LimMid biedt méér dan één afzonderlijke vereniging en dat komt tot uitdrukking in een aantal aspecten:

  •  We bieden meerdere vormen van handbal. Naast prestatie- en breedtesport in dames- en herenhandbal, bieden we ook mogelijkheden voor beach handbal. Ook hebben we een aantal recreantenteams in onze gelederen.
  •  We bieden handbalmogelijkheden in zoveel mogelijk kernen van de drie gemeenten Maasgouw, Leudal en Roermond. Dat betekent concreet dat vooral jeugdspelers en -speelsters over het algemeen dicht bij huis kunnen handballen.
  •  Onze leden worden getraind door gekwalificeerde trainers. Deze trainers worden gecoacht vanuit de Technische Commissie, die het programma bepaalt op basis van onze handbalvisie, onze ambities en de behoeften van teams en spelers / speelsters.
  •  Talenten krijgen d.m.v. extra trainingen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen tot topsporters die in Midden-Limburg kunnen blijven handballen op hun eigen niveau.
  •  Voor scheidsrechters wordt actief beleid gevoerd om hen een veilige omgeving te bieden bij de uitvoering van hun rol.

 

De samenwerking in combinatie met de ambitie en maatschappelijke ontwikkelingen vragen een professionele organisatie, een duidelijke koers, gekwalificeerd kader, enthousiaste leden en ook een deugdelijk financieel beleid.

 

De handbalvereniging heeft hoge kosten die voortkomen uit zaalhuur, bijdragen aan de NHV (Nederlands Handbal Verbond), train(st)ers en ook voor deze fase initiële kosten zoals het ontwikkelen van een nieuwe site, een nieuwe huisstijl en nieuwe kleding voor de leden.

 

De inkomsten bestaan voor een belangrijk deel uit contributies, inkomsten uit acties (bijv. grote club actie, wafelverkoop, organisatie van een jaarlijks toernooi) en (afnemende) subsidies van de gemeenten en bijdragen vanuit de overkoepelende instanties zoals Platform Limburg Handbal 2.0, die bepaalde activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling (techniektraining, trainers opleiden) financieel ondersteunen.

 

Voor een deel (ca. 15 - 20 %) blijven we echter afhankelijk van externe financiering door sponsoren en begunstigers en hebben we hun hulp hard nodig om onze ambities te realiseren en onze begroting sluitend te krijgen.

 

Een belangrijk vorm van sponsoring vormt de shirtsponsoring. Op de nieuwe shirts kan uw logo staan waarmee u uw betrokkenheid bij de handbalsport kenbaar maakt en u laat zien dat u de vereniging en haar ambities ondersteunt.

 

We maken onderscheid tussen shirtsponsoring van:

 

· Seniorenteams: uw bijdrage bedraagt € 300,-- per team per jaar met een driejarig contract. U krijgt daarvoor een logo op het shirt, een vermelding van het logo op de site, een foto van het team, vermelding van het logo in ons drukwerk (boekje) en u draagt financieel bij aan onze programma's voor techniektraining en ontwikkeling van trainers.

 

· Overige teams: uw bijdrage bedraagt €150,-- per breedtesportteam en € 100,-- per jeugdteam per jaar met een driejarig contract. U krijgt daarvoor een logo op het shirt, een foto van het team en vermelding van uw logo op de site. U draagt bij aan de ontwikkeling van talenten en het ontwikkelen van jonge scheidsrechters.

 

Het aanleveren van het digitale logo dient te gebeuren in een zogenaamd “vector”-bestand. Zoals: AI, EPS of PDF 

 

Andere vormen van sponsoring zijn:

 

Hoofdsponsor: Uw bijdrage als hoofdsponsor is substantieel hoger en wij willen graag het gesprek met u daarover aangaan vanuit de sponsorcommissie.

 

 

 

Activiteiten sponsor: Bent u meer geïnteresseerd in het ondersteunen van bepaalde activiteiten die de vereniging uitvoert, dan liggen er mogelijkheden op het gebied van drukwerk, techniektraining, opleiding van trainers en scheidsrechters, talententraining, vervoer van minder valide handballers (G-Sport) en bijvoorbeeld werving van nieuwe leden.

 

Media sponsor: Vermelding van naam op de website, affiches en in programmaboekjes (€100,-- per jaar) of in jaarboek (€50,-- of € 25,-- per jaar, afhankelijk van formaat)

 

Donateur: U draagt bij door het overmaken van een bepaald bedrag.

 

Sponsoring is op een specifieke wijze invulling geven aan betrokkenheid bij de vereniging en maatschappij. Als vereniging faciliteren wij een maatschappelijke behoefte aan samenzijn, beweging, uitdaging, competitie en resultaat. Wij kunnen dat niet alleen en zijn u dankbaar voor uw financiële steun in welke vorm en omvang ook.