Afmelden

 

Toen je je als lid van deze vereniging hebt aangemeld, was dat ook voor het hele verenigingsjaar dat loopt t/m juni. Als je jouw lidmaatschap niet schriftelijk opzegt, loopt dit telkens stilzwijgend weer een heel jaar door. Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, moet je rekening houden met een opzegtermijn van twee maanden. Concreet komt het erop neer dat als je het lidmaatschap wilt stoppen, je dit voor 1 mei schriftelijk moet melden bij de secretaris. Het lidmaatschap eindigt dan met ingang van 1 juli. Is voor 1 mei geen schriftelijke opzegging binnen, dan loopt het lidmaatschap door. Als je tussen 1 juli en 1 januari van het betreffende verenigingsjaar opzegt zal de eerste termijn van de contributie betaald moeten worden (1/2 contributie) en ook de bijdrage voor de loten van de grote club actie. Wie na 1 januari opzegt dient de volledige contributie te betalen.

 

Alleen in heel bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten een tussentijdse lidmaatschap opzegging te accepteren.

 

Waarom dit strakke beleid? Al in mei moeten wij de teams voor het aankomende seizoen inschrijven Ook al moeten wij dan al de trainingsuren in de sporthal reserveren. Kortom: al in mei moeten wij allerlei zaken regelen en financiële verplichtingen aangaan voor het nieuwe seizoen. Om die reden is het voor ons uit zowel sportief als financieel oogpunt van groot belang een goed beeld te hebben van de leden / spelers voor het nieuwe seizoen.

 

Beëindiging van het lidmaatschap moet dus schriftelijk gebeuren bij de secretaris. De secretaris zal de opzegging schriftelijk bevestigen en daarbij aangeven met ingang van welke datum het lidmaatschap eindigt. De secretaris zal een kopie van die bevestiging aan de penningmeester geven zodat ook die weet wanneer de betalingsverplichting van de contributie eindigt.

 

Secretariaat

 

secretariaat@hvlimmid.nl